Artikkelit

Matot koulukohteissa

  • Julkaistu 30.03.2021
Mattojen käyttö koulukohteissa on yleistynyt viime vuosien aikana, eikä ihme, sillä matto onkin erinomainen valinta opetus- ja työskentelytilojen lattiapintamateriaaliksi. Mutta miksi? Alla kerromme syistä sekä mattojen tärkeimmistä ominaisuuksista ja eduista juuri koulukohteita ajatellen. Tarkastelemme aihetta lähemmin mainitsemalla esimerkkejä maahantuomamme DESSOn tekstiililaattoihin liittyen.

Mattojen käytön positiivinen vaikutus sisäilman laatuun

Viime vuosien aikana olemme saaneet lukea monista sisäilmaongelmista kärsineistä kouluista useista eri medioista. Mattojen käytöllä onkin positiivisia vaikutuksia juuri sisäilman laatuun ja sitä kautta tilojen käyttäjien terveyteen. Saksan Allergia- ja Astmaliiton tutkimuksen mukaan, tilan sisäilman laatu on DESSOn mattomateriaalilla 50% puhtaampi kuin kovalla lattiamateriaalilla. Tähän on syynä muun muassa se, että matto sitoo sisäilmasta pölyä itseensä neljä kertaa tehokkaammin kuin kova lattia. DESSOn AirMaster -malliston tekstiililaatat sitovat pölyä puolestaan kahdeksan kertaa tehokkaammin kovaan lattiaan verrattuna. Ero AirMaster-mattojen ja tavallisten mattojen välillä on siinä, että DESSOon patentoima AirMaster-menetelmä kykenee sitomaan myös mikroskooppisen pientä hienoa pölyä, mihin tavallinen matto ei kykene. Tutkimusten mukaan matot, etenkin DESSO AirMaster -matot, sitovat pölyn lisäksi huone- ja hengitysilmasta myös allergeeneja ja vaarallisia pienhiukkasia. Mattoon sitoutunut pöly ja lika irrotetaan säännöllisellä imuroinnilla.

Pohditaanpa kovan lattian ja kokolattiamaton käytön eroja sisäilman laadun kannalta käytännössä. Kun opetus- ja työskentelytilat ovat käyttämättöminä ilta- ja yöaikaan, laskeutuu tiloissa päivän aikana tilojen käytön seurauksena ilmaan noussut pöly tilojen pinnoille, joista lattiapinnalla on usein merkittävä osuus. Kun tiloihin tulee käyttäjiä taas seuraavana aamuna, pöllähtää pöly takaisin hengitysilmaan tiloissa, joissa on kova lattia. Tiloissa, joissa on kokolattiamatto, pöly ei puolestaan pääse nousemaan takaisin hengitysilmaan samalla tavalla, sillä suurin osa siitä on sitoutunut mattoon. DESSO AirMaster-matoissa tavallisen pölyn lisäksi mattoon sitoutuu myös merkittävä osa tilan haitallisista pienhiukkasista, allergeeneista ja tauteja aiheuttavista bakteereista. Mikä onkaan ajankohtaisempaa ottaa huomioon näin pandemia-aikana pintamateriaaleja valittaessa kuin  eri taudinaiheuttajien ja bakteerien leviäminen tiloissa. Mattojen käytön terveysvaikutukset ovat huomattavat kaikkien käyttäjäryhmien kohdalla. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää alakoulujen tiloihin, joita käyttävät myös pienemmät lapset, joiden keuhkot ja hengitystiet ovat lähempänä lattiapintaa. Lattiamateriaalin merkitys ominaisuuksineen ja terveysvaikutuksineen korostuu tällöin entisestään.

”Mattojen käytöllä onkin positiivisia vaikutuksia juuri sisäilman laatuun ja sitä kautta tilojen käyttäjien terveyteen.”

Rajatorpan koulu, DESSO Natural Nuances -tekstiililaatta.

Sertifikaatit ja merkinnät kertovat muun muassa materiaalien vaikutuksesta sisäilmaan ja ympäristöön

Rakennusmateriaaleilta mukaan lukien mattomateriaaleilta löytyy erilaisia sertifikaatteja, jotka kertovat materiaalien vaikutuksista muun muassa sisäilman laatuun sekä materiaalin tuotantoprosessin vaikutuksista ympäristöön. Sertifikaatteihin on hyvä kiinnittää huomiota valittaessa materiaaleja etenkin koulukohteisiin. Sertifikaatteja on sekä kansainvälisiä että maakohtaisia, joista tässä on mainittuina koulukohteiden kannalta ne kaikkein tärkeimmät.

Green Label plus on The Carpet and Rug instituutin ylläpitämä sisäilman laadun sertifikaatti, joka kertoo matalista VOC (volatile organic compounds) -päästöistä. Sertifikaatti myönnetään mattotekstiileille, jotka ovat markkinoiden vähäpäästöisimpiä rakennustuotteita ja siksi turvallisia ja terveellisiä valintoja etenkin kouluihin. GUT-sertifikaatti kertoo tekstiililattiamateriaalin ympäristöystävällisyyden lisäksi siitä, ettei materiaali luovuta haitallisia aineita (VOC) tai uutenakaan levitä hajuja huoneilmaan. GUI-sertifikaatti takaa maton sitovan pienhiukkasia hengitysilmasta parantaen näin sisäilman laatua.

Suomen Allergia- ja Astmaliitto suosittelee -merkintä myönnetään tuotteille, joiden käytön tavoitteena on parantaa allergioista ja astmasta kärsivien elämänlaatua. Liiton tavoitteena on, että markkinoille valmistettaisiin allergianäkökulman huomioivia tuotteita ja palveluita. Merkinnän saaneet mattotekstiilit eivät saa sisältää yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä materiaaleja eikä tuotteissa saa olla käytettynä allergiariskin omaavia aineita, kuten pintakäsittelyaineita, liimoja tai väriaineita. Merkinnän saamiseksi matosta tutkitaan erityisesti käytetyn nukan laatua, pohjamateriaalia, väriaineita, mahdollisia formaldehydi- ja muita päästöarvoja sekä pölyävyyttä ja siivottavuutta. Suomalainen rakennusmateriaalin päästöluokka M1 -merkintä kertoo materiaalin vähäpäästöisyydestä. Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa materiaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. Luokitus myönnetään puolueettomissa laboratoriotutkimuksissa, ja luokituksen myöntämisten tavoitteena on saavuttaa kohteissa terveellisempi ja puhtaampi sisäilma. DESSO-tekstiililaatoilta löytyvät edellä mainitut sertifikaatit, ja ne ovatkin erinomainen valinta koulukohteiden lattiamateriaaleiksi. Edellä mainitut sertifikaatit kerryttävät LEED ja BREEAM -ympäristöluokitusjärjestelmien pisteitä.

Mattojen käytön positiivinen vaikutus oppimis- ja työskentelyrauhaan sekä käyttömukavuuteen

Matto on akustisilta ominaisuuksiltaan ylivertainen lattianpäällyste. Kouluympäristöissä on paljon erilaisia häiriöääniä, jotka heikentävät olennaisesti keskittymiskykyä ja viihtyvyyttä sekä luovat stressiä. Mattopinta vaimentaa askelääniä sekä kopinaa, ja äänen kantomatka on matolla puolet lyhyempi kuin kovalla lattiapinnalla. Matto siis ehkäisee tiloissa taustahälyn syntymistä, kun askeläänet ja esimerkiksi kalusteiden, kuten tuolien, liikuttelu eivät synnytä niin merkittävästi ääntä.

Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa 20-30 oppilasta poistuvat ja palaavat paikoilleen vuorotellen samassa tilassa. Jos tila on matotettu, syntyy huomattavasti vähemmän taustamelua kuin silloin, jos tilassa on kova lattia. Matoille ja muille lattiapäällysteille on usein ilmoitettu teknisissä tiedoissa akustiikka-arvo, joka kertoo materiaalin kyvystä vaimentaa kopinaääntä. Arvo siis kertoo, kuinka paljon materiaali vaimentaa esim. askelääniä ja muita rakenteita pitkin kulkevia ääniä. Kyseinen arvo on matoissa usein yli kaksinkertainen moniin koviin ja tasaisiin lattiapäällysteisiin verrattuna. Lattiapäällysteiden akustoivaa vaikutusta puheäänen suuntaisiin ääniaaltoihin on hankalampi mitata ja antaa sille lukuarvoa, mutta tilan akustiikka paranee myös puheen suuntaisten äänten osalta, kun maton myötä kovien pintojen osuus tilassa vähenee. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta koulujen rehtoreilta etenkin siitä, kuinka matot ovat lisänneet tilojen oppimis- ja työskentelyrauhaa muun muassa akustiikan parannuttua ja taustahälyn vähennyttyä.

Kovaan lattiaan verrattuna pehmeämpien tekstiililattiapäällysteiden ansioista myös tilojen käyttömukavuus ja ergonomia paranevat. Pehmeämmällä lattialla seisten työskentely on mukavampaa ja ergonomisempaa kuin kovalla lattialla. Käyttömukavuutta lisää myös kokolattiamaton kyky sitoa lämpöä. Erityisesti lattiasta tuleva lämpö vaikuttaa ihmisessä lämmön tuntemukseen. Kokolattiamatto on myös käyttäjäturvallinen valinta, sillä se todistetusti vähentää liukastumisia ja siitä johtuvia kaatumisia, jolloin näistä aiheutuvat vahingot tilojen käyttäjille erityisesti lapsille ovat merkittävästi vähäisemmät verrattuna kovaan lattiapintaan.

Hämeenkylän koulu, DESSO Linon-tekstiililaatta.

Tektiililaattojen kustannustehokkuus, helppo ja nopea asennus, vaihdettavuus sekä kierrätettävyys

Mattoja on saatavana sekä rullamateriaaleina että tekstiililaattoina. Tekstiililaatat ovat usein rullamateriaaleja kustannustehokkaampi vaihtoehto, sillä tekstiililaatoista syntyy pienempi hukka rullamateriaaliin verrattuna. Tekstiililaatat on myös helppo kuljettaa työmaalla eri kerroksiin ja huoneisiin niiden pienen pakkauskoon vuoksi. Tekstiililaattojen asennus irtotarraliimalla on helppoa ja nopeaa, ja laattojen vaivaton sekä edullinen vaihto on tarvittaessa mahdollista. Vaihto saattaa olla tarpeen, mikäli esimerkiksi yksittäinen laatta on vaikeasti likaantunut tai lattiaan on ajan saatossa ilmestynyt kulkuväylä. Koko lattiapintaa ei näissä tapauksissa tarvitse uusia, mikä onkin tekstiililaattojen yksi parhaimmista puolista lisäten lattiamateriaalin käyttöikää.

DESSOn tekstiililaatat valmistetaan pääosin polyamidikuiduista, jotka ovat 100% kierrätettävissä. DESSOn tuotteilta löytyvä Cradle to Cradle (C2C) -sertifikaatti kertoo, että tuote on tehty ilman myrkyllisiä kemikaaleja puhtaista raaka-aineista, jotka voidaan käytön jälkeen erottaa toisistaan, ja niistä voidaan valmistaa uusia tuotteita uudelleen ja uudelleen. C2C-sertifioitujen tuotteiden valmistuksessa käytetään uusiutuvia energialähteitä, ja sertifikaatin omaava valmistaja on sitoutunut tuotantoprosessissa käytetyn veden puhdistamiseen. DESSOn tekstiililaattojen nukka sekä Ecobase-pohja ovat kierrätettävissä ja uudelleen käytettävissä. DESSOlla on käytössään oma kierrätysjärjestelmä, ja se on sitoutunut ottamaan käytetyt tekstiililaatat takaisin tehtaalle kierrätysprosessia varten. DESSO erottelee materiaalit omalla tehtaallaan, ja niistä valmistetaan uusia tekstiililaattoja.

Matto on energiaa säästävä, kestävä ja helppohoitoinen lattiamateriaali

Kokolattiamatto sitoo lämpöä ja on siksi lämpimän oloinen. Maton tuoma lämmön tunne on eduksi erityisesti koulukohteissa, joissa tilojen käyttäjät ovat ilman ulkokenkiä. Tekstiililattiamateriaali toimii luonnollisena lämmöneristyksenä ja säästää energiakuluja n.6-7% kovaan lattiaan verrattuna. DESSOn tekstiililaatoilla on kovimman julkitilakäytön käyttöluokitus, ja matto kestääkin oikein hoidettuna hyvännäköisenä vuodesta toiseen myös kovan kulutuksen alueilla. DESSOn tekstiililaatoissa käytetyn Solution dye -lankavärjäystekniikan ansiosta väri kestää matossa vuosien kovaa julkitilakäyttöä, valoa sekä puhdistuksia.

Kokolattiamatto on helppo ja kustannustehokas materiaali ylläpitää. Maton säännölliseen puhdistukseen ja ylläpitoon kuuluu käyttöasteen mukaan päivittäinen tai viikoittainen imurointi mattoimurilla, jonka suulakkeessa on pyörivät harjakset. Oikeanlainen imurointi poistaa jopa 80% liasta. Loput 20% maton liasta puhdistetaan koneellisella kuumavesipainehuuhtelumenetelmällä käyttöasteesta riippuen n.1-3 kertaa vuodessa. Maton hoito ja puhdistus sekä ylläpito on kustannustehokasta kovan lattiaan verrattuna. Tutkimusten perusteella kovan kulutuksen alueelle yhdentoista vuoden aikana suoritetut puhdistukset, ylläpitohoidot ja puhdistusvälineet ovat kuluiltaan mattolattialle arviolta 12,95e/m2 ja kovalle lattialle 27,49e/m2. Kokolattiamaton puhdistukseen ja ylläpitoon tarvitaan huomattavasti vähemmän aikaa, välineitä, kemikaaleja ja vettä kuin kovan lattian kohdalla. Vähempi veden käyttö säästää ympäristöä sekä ajan saatossa myös rakennuksen rakenteita.

Hämeenkylän koulu, DESSO Linon-tekstiililaatta.

Mattojen monipuolisuus

Erittäin laaja ja monipuolinen mattomallistomme sekä mahdollisuudet niin designiltaan- ja värityksiltäänkin yksilöllisiin mattoratkaisuihin antavat mahdollisuuden luoda niin inspiroivia kuin rauhoittaviakin työskentely- ja oppimisympäristöjä. Kokolattiamattoihin voi yhdistää kekseliäästi myös irtomattoja, ja erilaisilla mattovalinnoilla voikin jakaa tilaa näyttävästi ja käytännöllisesti esimerkiksi eri toimintojen mukaan. Erilaiset mattoratkaisut tuovat oppimisympäristöihin lämpöä ja viihtyisyyttä sekä lisäävät tilojen käyttömukavuutta.

Olemme mielellämme avuksi toimivien mattoratkaisujen löytämiseksi koulukohteisiin, ja vastaamme myös kysymyksiin liittyen esimerkiksi mattojen hoitoon ja ylläpitoon. Sovimme ilomielin tapaamisajan showroomillemme, jossa kaikki mattovaihtoehdot materiaalimalleineen ovat nähtävillä, tai tulemme sovittaessa käymään luonasi. Lähetämme ja toimitamme mielellämme materiaalikansioita ja mallinäytteitä myös kotitoimistolle. Ota yhteyttä meihin.

DESSO AirMaster Gold-tekstiililaatta.

Olemme toimittaneet mattoja ja tekstiililaattoja muun muassa seuraaviin koulukohteisiin:

Suomalais venäläinen koulu SVK, Helsinki
Vuosaaren lukio, Helsinki
Ressun peruskoulu ja lukio, Helsinki
Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki
Helsingin Yliopisto, Helsinki
Karhusuon koulu, Espoo
Niipperin koulu, Espoo
Aarnivalkean koulu, Espoo
Jupperin koulu, Espoo
Meritorin koulu, Espoo
Opinmäen koulu, Espoo
Kirstin koulu ja päiväkoti, Espoo
Viherlaakson koulu ja lukio, Espoo
Aalto Yliopisto, Espoo
Hämeenkylän koulu, Vantaa
Rajatorpan koulu, Vantaa
Maaniitun koulu, Nurmijärvi
Kivimaan koulu, Lahti
Launeen koulu, Lahti
Turun normaalikoulu, Turku
Tuurin koulu ja päiväkoti, Tuuri
Äänekosken lukio, Äänekoski