Artikkelit

DESSO ReStart®-kierrätysohjelma Säterinportissa

  • Julkaistu 29.06.2021

Ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja hiilijalanjälki puhuttavat sisustus- ja rakennusalalla koko ajan enemmän ja enemmän, eikä niiden merkitystä alojen kehitykselle pidä vähätellä. Tarkett on vastannut käytöstä poistettujen tekstiililaattojen kierrätysongelmaan ja kehittäneet kierrätysohjelman, jolla käytöstä poistettuja tai ylijäämämateriaaleja kerätään maksutta uudelleen käytettäväksi raaka-aineeksi. Rakennusteollisuus kuluttaa resursseja, ja lattiapinnalla on merkittävä osuus tilojen pintamateriaaleista.

DESSO on osana Tarkettia tiennäyttäjä ja se kehittää prosesseja, joilla pystytään hyödyntämään aiemmin jätteeksi päätyneitä materiaaleja uusien vastaavien tuotteiden raaka-aineena. DESSO-tekstiililaatat pyritään suunnittelemaan siten, että ne voidaan käyttää 100 % uudelleen samanlaisten tekstiililaattojen raaka-aineena laadun heikkenemättä. Voit lukea tarkemmin ReStart®-kierrätysohjelmasta täältä ja DESSO-tekstiililaattojen muista eduista täältä. ReStart®-kierrätysohjelmaa päästiin hyödyntämään toden teolla, kun Koolmat toimitti Espoon Säterinportin suuripinta-alaiseen kohteeseen uudet DESSO-tekstiililaatat ja haki vanhat laatat kierrätettäväksi Tarkettin tekstiililaattatehtaalle.

Kierrätettävä materiaali kuljetetaan Waalwijkiin Tarkettin tekstiililaattatehtaalle. Pienemmät määrät välivarastoidaan Suomessa ja toimitetaan isommissa erissä eteenpäin.

Palvelukokonaisuus vakuutti suunnittelijan

Säterinportin kohteessa koettiin tarpeelliseksi uudistaa kiinteistön ilmettä. Koska aiemmat tekstiililaatat olivat olleet käytössä vain parin vuoden ajan, olisi tuntunut ikävältä hävittää tuote, joka on suunniteltu kestämään käytössä 20 vuotta, etenkin ottaen huomioon Säterinportin toiminnassa vahvasti läsnä olevat vihreät arvot.

”Toimistopinta-alaa kiinteistössä on yhteensä yli 30 000 neliömetriä. Tämä projekti alkoi jo vuonna 2016, kun saimme tehtäväksemme suunnitella kiinteistölle showroomin. Koko konseptissa ovat alusta asti olleet vahvasti läsnä hyvinvointi, ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys. Myös sisäilman tärkeyttä kohteessa on painotettu, joten DESSO AirMaster®-laatat olivat luonnollinen valinta, joka tukee koko konseptia”, kohteen sisustusarkkitehti Lars Räihä kertoo.

ReStart®-ohjelma oli Larsille tuttu jo entuudestaan. Vaikka hän on aiemmin muiden valmistajien kohdalla törmännyt pitkälle vietyihin kestävän kehityksen toimintamalleihin, ei DESSOn ReStart®-ohjelman kaltaista, yhtä laajaa palvelukokonaisuutta ole tullut vastaan. Uniikki palvelukokonaisuus ja sen laajuus olivatkin iso osasyy DESSOn valintaan etenkin, koska oli tiedossa, että kiinteistöön tullaan tarvitsemaan paljon tekstiililaattoja.

”Koin alussa ahaa-elämyksen tyyppisen tilanteen, kun mietin, että miksei tätä ole aina tehty näin”, Lars kertoo. DESSOssa vakuutti kierrätysohjelman ja take back -periaatteen lisäksi sen halu kehittää tuotteitaan kokonaisvaltaisesti ympäristöystävällisemmiksi. ”Monella muulla alalla meille suomalaisille on selkeää, että pahvit viedään pahvinkierrätykseen ja lasit viedään lasinkeräykseen, joten miksei myös mattoja kierrätettäisi kaatopaikalle toimittamisen sijaan?”, hän pohtii.

Rakennusmateriaalien hävittämisen ongelmallisuus on alalla jatkuvasti pinnalla oleva puheenaihe. Kierrätysmahdollisuus onkin ehdottomasti askel oikeaan suuntaan ja tukee sisustussuunnittelualalla vallitsevaa tahtotilaa alan syklien ollessa varsin lyhyitä. Tuotteet on suunniteltu kestämään jopa pari vuosikymmentä, mutta esimerkiksi vuokrasopimusten muuttuessa saatetaan kaikki tehdä uusiksi vasta parin vuoden käytön jälkeen. ”Mahdollisuuksien mukaan tästä toki pyritään pääsemään eroon, ja kun kierrättämällä on mahdollista tuottaa neitseellistä materiaalia, on se jotain, mitä haluan tukea”, Lars toteaa.

Yhteistyö eri osapuolten välillä sujui saumattomasti ja sitä jatketaan Säterinportissa uuden projektin tiimoilta, jossa kohteessa jo olevia tekstiililaattoja hyödynnetään uudelleen, ja Koolmat toimittaa tarvittavat täydennykset korvattavien tekstiililaattojen tilalle.

”Koin alussa ahaa-elämyksen tyyppisen tilanteen, kun mietin, että miksei tätä ole aina tehty näin”, Lars kertoo.

Lanka erotetaan pohjasta DESSOn tehtaalla, ja se lähetetään langanvalmistajalle Aquafilille, joka valmistaa langasta uutta kuitua, jota taas voidaan käyttää uusien tekstiililaattojen lankamateriaalina.

Urakoitsija peräänkuuluttaa kierrätyksen tärkeyttä

Kohteen urakoitsija Anu Hyppönen ei ollut ennen Säterinportin kohdetta törmännyt ReStart®-ohjelman kaltaiseen, yhtä kokonaisvaltaiseen kierrätysohjelmaan. ”Niin paljon kuin mekin asennamme uusia laattoja ja puramme vanhoja pois uusien tieltä, on tällainen kierrätyssysteemi aivan loistava juttu, koska saamme vähennettyä jätteen määrää työmailla”, Anu kertoo. ”Ympäristön huomioiminen on hyvin tärkeä asia, joka tulee tulevina vuosina olemaan rakentamisessa myyntivaltti”, hän arvioi. Anu toivoisikin rakennusjätteiden kierrätykseen kiinnitettävän vastaisuudessa enemmän huomiota.

Työmaan jätteiden hävittäminen on suuri kuluerä. ReStart®-ohjelman take back -käytännön ansiosta melko painavien tekstiililaattojen hävityskustannuksissa voidaan säästää merkittäviäkin summia. Kun Koolmat hoitaa tekstiililaattojen kuljettamisen pois kohteesta, säästyy hävittämis- ja kuljetuskustannusten lisäksi työmailla myös arvokasta työaikaa. Erityisesti Säterinportin kokoisessa, suuren pinta-alan omaavassa kohteessa niin taloudelliset kuin ajallisetkin säästöt voivat olla siis huomattavat.

”Yhteistyö Koolmatin kanssa sujui erittäin hyvin. Kun meiltä puuttui tekstiililaattojen kuljetukseen tarvittavia lavoja, järjestyivät ne yhdellä puhelinsoitolla nopeasti, ja minut pidettiin hyvin ajan tasalla siitä, milloin lavoja tullaan hakemaan”, Anu kertoo.

”Mahdollisuus vanhojen tekstiililaattojen täydelliseen kierrättämiseen voi kuljetuspäästöjen syntymisestä huolimatta olla jopa myyntivaltti, kun kohteita rakennetaan niin kutsutut vihreät sertifikaatit huomioiden”, hän toteaa. Kun ympäristöystävällisyyden merkitys korostuu yhä enemmän, ei pelkän kilpailukykyisen hinnan tarjoaminen enää riitä, vaan vihreiden arvojen vaaliminen on oma valttikorttinsa myös rakennusalalla.

Jos olet kiinnostunut ReStart®-kierrätysohjelmasta tai 100 % kierrätettävissä olevien DESSO-tekstiililaattojen valitsemisesta kohteeseesi, ota meihin yhteyttä.

”Niin paljon kuin mekin asennamme uusia laattoja ja puramme vanhoja pois uusien tieltä, on tällainen kierrätyssysteemi aivan loistava juttu, koska saamme vähennettyä jätteen määrää työmailla”, Anu kertoo.

DESSOn Ecobase-pohjamateriaalista valmistetaan uutta vastaavaa pohjamateriaalia tekstiililaattoihin.