Artikkelit

DESSO-tekstiililaattojen edut

  • Julkaistu 07.04.2021

DESSO-tekstiililaatat ovat markkinoiden ekologisimpia ja hiilineutraaleimpia, ja ne valmistetaan Waalwijkissa Hollannissa eurooppalaisen lainsäädännön ja laatustandardien mukaisesti. Tekstiililaattojen 100 % kierrättäminen uusiksi tekstiililaatoiksi onnistuu maailman ainoana tekstiililaattavalmistajana DESSOn omalla tehtaalla. Alla kerromme muun muassa näistä ja muista DESSO-tekstiililaattojen eduista tarkemmin.

Ympäristöystävälliset ja uudelleen käytettävät materiaalit

DESSOn tekstiililaatoissa käytetty ECONYLl®-lanka on valmistettu kierrätetystä Nylonista, kuten käytetyistä kalastusverkoista. Sen valmistuksesta ei synny jätettä eikä siihen käytetä uusia neitseellisiä raaka-aineita. ECONYL-lanka voidaan kierrättää kokonaan uudeksi samanlaiseksi langaksi. Tekstiililaattojen DESSO Ecobase®-pohjassa bitumi on korvattu vedenpuhdistuslaitoksista kerätyllä ylijäämäkalkilla. 100 % kierrätettävästä DESSO Ecobase-pohjasta voidaan valmistaa DESSOn omalla tehtaalla uutta samanlaista pohjaa uudelleen ja uudelleen lukemattomia kertoja laadun heikkenemättä.


Desso Grezzo Ecobase -tekstiililaatat sävyissä 8927 ja 7923

ReStart® – tekstiililaattojen maksuton vastaanotto- ja kierrätysohjelma

ReStart on DESSOn ja Tarkettin yhteistyökumppaneilleen kehittämä kierrätysohjelma, jolla käytöstä poistettuja tai ylijäämämateriaaleja kerätään maksutta uudelleen käytettäväksi raaka-aineeksi. Tekstiililaattojen DESSO Ecobase-pohjasta valmistetaan uutta Ecobase-pohjaa DESSOn omalla tehtaalla, käytetty lanka toimitetaan Aquafilille uuden ECONYL-langan valmistusta varten. Muut pohjamateriaalit, kuten bitumi, toimitetaan sementtiteollisuuden käyttöön, jolloin sillä korvataan neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. DESSO vastaanottaa kierrätykseen kelpaavia käytöstä poistettuja tai muita ylimääräisiä tekstiililaattoja valmistajasta ja merkistä riippumatta. Kierrätykseen kelpaavat tekstiililaatat, jotka ovat kokoa 48x48cm tai 50x50cm, joiden nukka on silmukallinen ja joiden lankamateriaalina on PA6 (esim. ECONYL-lanka). Kierrätysprosessi on mahdollista toteuttaa, mikäli kohteeseen toimitetaan tilalle uudet DESSO-tekstiililaatat. Olethan yhteydessä meihin kierrätysprosessin käynnistämiseksi.


Desso Futurity Ecobase -tekstiililaatta sävyssä 9096

Cradle to Cradle® (C2C) -kiertotaloussertifikaatti

C2C-filosofian mukaiset tuotteet eivät ole ainoastaan kierrätettävissä joksikin, vaan pyrkimyksenä on valmistaa käytöstä poistuneista tuotteista uusia vastaavanlaisia tuotteita laadun heikkenemättä. C2C-sertifikaatin saamiseksi mitataan viittä eri osa-aluetta. Tuotteen saama kokonaissertifikaatin taso määräytyy sen alhaisimman sertifikaattitason mukaan, jonka jokin osa-alue on saanut. Eli jos osa-alueista 4/5 yltää Gold-tasolle ja 1/5 on Silver-tasoa, tulee tuotteen kokonaissertifikaatin tasoksi Silver. Mitattavia osa-alueita ovat; tuotteen vaikutus terveyteen, tuotteen uusiokäyttö, tuotantoprosessin uusiutuvan energian käyttö ja hiilijalanjälki, tuotantoprosessin vedenkulutus ja -kierrätys sekä tuotantoprosessin sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kaikki DESSO-tekstiililaatat ovat Cradle to Cradle -sertifioituja, ja kaikilta Ecobase-pohjaisilta DESSO-tekstiililaatoilta löytyy joko C2C Silver tai C2C Gold -tason sertifikaatti. DESSO on maailman ensimmäinen tekstiililaattavalmistaja, joka on saavuttanut tuotteillaan C2C Gold -tason sertifikaatin.

DESSO Marvel Ecobase -tekstiililaatat sävyissä 6211 ja 6214

EPD – ympäristöseloste tekstiililaattamarkkinoiden parhailla arvoilla

EPD (Environmental Product Declaration) on standardoitu ja puolueeton tapa esittää kolmannen osapuolen varmentamat vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren aikana ja sen päätyttyä. EPD muodostuu seitsemästä mitattavasta indikaattorista, jotka ovat vaikutus maapallon lämpenemiseen (GWP), vaikutus otsonikatoon (ODP), vaikutus happamoitumiseen (AP), vaikutus liikakäyttöön (EP), vaikutus savusumun muodostumiseen (POCP), vaikutus luonnonvarojen ehtymiseen – fossiiliset – (ADPF) ja vaikutus resurssien ehtymiseen – ei fossiiliset – (ADFE). DESSO pyrkii valmistamaan tuotteensa siten, että tuotantoprosessista ja tuotteiden elinkaaresta aiheutuisi mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja ympäristövaikutus.

EPD:ssä otetaan huomioon muun muassa tuotteen uudelleenkäytettävyyspotentiaali. DESSOn tuotteilla oleva negatiivinen luku kertoo niiden negatiivisista hiilipäästöistä. Negatiivisten hiilipäästöjen saavuttamiseksi valmistajalla tulee olla toimiva ja markkinakohtainen kierrätysjärjestelmä tuotteelle sen elinkaaren päätyttyä. Negatiivisen hiilipäästöarvon saavuttamiseksi ei siis riitä materiaalin 100 % kierrätettävyys, vaan tuloksen saadakseen valmistajalla tulee olla todistettava kierrätysprosessi, sekä logistiikka sen toteuttamiseksi. Mikäli kierrätysprosessia ei ole, menee 100 % kierrätettävissäkin olevat materiaalit elinkaarensa päätyttyä poltettavaksi tai maantäytteeksi. DESSO on markkinoiden ainoa tekstiililaattavalmistaja, jolta tällainen käytössä oleva prosessi löytyy. Vuonna 2020 DESSO kierrätti yli 12 000 kg käytettyjä tekstiililaattoja.

DESSO Fields Ecobase -tekstiililaatat sävyissä 9515 ja 6218 sekä Fuse Ecobase -tekstiililaatta sävyssä 2014 (liukuväri)

Kotimaiset tunnukset ja sertifikaatit

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1-merkki kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. Luokituksessa materiaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. Luokitus myönnetään puolueettomissa laboratoriotutkimuksissa, ja tavoitteena on saavuttaa tilojen käyttäjille terveellisempi ja puhtaampi sisäilma. Kaikilta DESSO-tekstiililaatoilta löytyy M1-merkintä. Allergia- ja astmaliiton tunnuksen tavoitteena on parantaa allergiasta ja astmasta kärsivän elämänlaatua siten, että markkinoille valmistettaisiin allergianäkökulman omaavia tuotteita ja palveluita. Mattotekstiilit eivät saa sisältää yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä materiaaleja eikä tuotteissa saa olla käytettynä allergiariskin omaavia pintakäsittelyaineita, liimoja, väriaineita jne. Allergialiiton tunnus on haettu ja myönnetty kaikille DESSOn Ecobase-pohjaisille tekstiililaatoille.

DESSO Flores Ecobase -tekstiililaatta sävyssä 7924

Kansainväliset sertifikaatit

DESSOn tekstiililaatoilta löytyy seuraavat kansainväliset sertifikaatit. GUT on saksalainen, mutta kansainvälisesti tunnustettu, merkintä, joka on käytössä ainoastaan tekstiililattioille. GUT-merkintä osoittaa, että tekstiililattia on sertifioidun testaus instituutin testaama ja hyväksymä. GUT-merkityt tuotteet on valmistettu ympäristöystävällisesti, ne eivät sisällä vaarallisia aineita ja niitä käytettäessä niiden päästöt ja hajut ovat minimaaliset myös uutena. Green Label Plus on amerikkalainen sisäilmanlaadun sertifikaatti, joka kertoo mattopäällysteiden hyvin matalista VOC-päästöistä. Merkintä osoittaa, että tuote on testattu riippumattomassa instituutissa, ja se täyttää hyvin matalien kemikaalipäästöjen kriteerit. Sertifikaatin omaavat tuotteet täyttävät korkeimmat vaatimukset sisäilman laadun suhteen. Saksalainen GUI-sertifikaatti osoittaa tuotteen sitovan erittäin tehokkaasti pienhiukkasia itseensä ja näin parantavan sisäilman laatua. GUI-sertifikaatteja on eri tasoisia, ja DESSOn AirMaster® on markkinoiden ainoa tuote ja kokonainen tekstiililaattamallisto, joka on saavuttanut sertifikaatin Gold Plus -tason. GUI-instituutti on myös testannut ja todennut DESSO-tekstiililaattojen sopivan allergisille käyttäjille.

Kestävän rakentamisen standardit

Kiinteistö- ja rakennusalalla on useita ympäristösertifiointijärjestelmiä, jotka on perustettu työkaluiksi kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaamiseen, todentamiseen ja vertailtavuuden mahdollistamiseen. DESSO-tekstiililaatat soveltuvat käytettäväksi muun muassa seuraavia ympäristösertifiointijärjestelmiä noudattavissa kohteissa, ja niillä on mahdollista saavuttaa sertifiointien korkeimmatkin tasoluokitukset. BREEAM on luokitus, joka pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on siksi Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. LEED on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka vahvuutena on yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa. Monien vaatimusten takana on amerikkalaisia käytäntöjä, joista osaan on kuitenkin mahdollista soveltaa myös eurooppalaisia ja suomalaisia käytäntöjä. Kiinteistöjen sertifiointijärjestelmiä on kehitetty useissa eri maissa kunkin kansallisista lähtökohdista ja kunkin omiin tarpeisiin, ja tästä esimerkkinä toimi saksalainen DGNB-luokitus. WELL-sertifiointi on käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvä sertifiointijärjestelmä, joka painottaa enemmän juuri näitä kriteerejä perinteisiin ympäristösertifiointijärjestelmiin verrattuna.

DESSO Granite Ecobase -tekstiililaatat sävyissä 7021, 2005  ja 2904

DESSO AirMaster® – puhtaampi sisäilma markkinoiden tehokkaimmalla pölynsitovuusominaisuudella

Saksan allergia- ja astmaliiton (DAAB) tutkimuksen mukaan ilmassa leijuvan pölyn määrä vähenee merkittävästi, kun tilassa käytetään tekstiililattiaa. DESSO AirMaster -tekstiililaatoissa tämä ominaisuus on viety uudelle tasolle, ja sen patentoitu tekniikka on kehitetty sitomaan erityisesti haitallista hienoa pölyä sisäilmasta. DESSO AirMaster sitoo hienoa pölyä kahdeksan kertaa tehokkaammin kuin sileä lattia ja neljä kertaa tehokkaammin kuin tavanomainen tekstiililattia. DESSO AirMaster -tekstiililaatat koostuvat DESSO AirFilters™ -langoista, jotka sitovat mikrobisen pientä hienoa pölyä (<10μm), ja paksummista DustCollectors™ -langoista, joihin karkeampi pöly (>10μm) kiinnittyy. DESSO AirMaster -tekstiililaattojen ainutlaatuinen rakenne estää pölyn vapautumisen takaisin huoneilmaan. Tekstiililaatan avoimen rakenteen ansiosta pöly irtoaa helposti imuroitaessa suulakkeella, jossa on pyörivät harjakset. Samalla lattian suodatusominaisuus uusiutuu mahdollisimman tehokkaasti.

DESSO AirMaster -tekstiililaattojen ylivoimainen pölynsitomiskyky on todistettu testaamalla sitä riippumattoman saksalaisen tutkimusinstituutin GUI:n laboratoriossa. Testitulosten perusteella DESSO AirMaster on maailman ensimmäinen tuote ja kokonainen mallisto, jolle on myönnetty GUI Gold Plus -merkki. Merkki on myönnetty 15 eri testin keskiarvon perusteella. Käyttämällä keskiarvoa varmistetaan tulosten tieteellinen pätevyys ja se, etteivät ne perustu yksittäiseen tapahtumaan. Joidenkin testien aikana DESSO AirMaster sitoi pölyä jopa 20 kertaa tehokkaammin kuin sileä lattia. DESSO AirMaster -mallisto on designeiltaan ja värityksiltään sisäilmaapuhdistavista mattomallistoista markkinoiden laajin. AirMaster-tekstiililaatoissa on EcoBase-pohja.

DESSO AirMaster Gold Nazca Ecobase -tekstiililaatta sävyssä 9411 sekä AirMaster Gold Tierra Ecobase -tekstiililaatta sävyssä 1510